BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024

Date: 01-09-2022 11:09:50

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 có

Details

Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM Nhiệm Kì 2017 -2022

Date: 16-04-2018 07:04:49

 Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM Nhiệm Kì 2017 -2022.

Details

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Địa chỉ: CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Email:doanthanhnien@hcmuc.edu.vn

Website: http://doanthanhnien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://doanthanhnien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.