Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM Nhiệm Kì 2017 -2022

Date: 16-04-2018 07:04:49

 Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM Nhiệm Kì 2017 -2022.

Details

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP.HCM

Địa chỉ: CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Địa chỉ: CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email:doanthanhnien@hcmuc.edu.vn

Điện thoại:  028 35125677

Website: http://doanthanhnien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://doanthanhnien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.