THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN

bởi quản trị viên | Date: 17-04-2018

Thông báo về việc Mua Bảo Hiểm Y Tế Bắt Buộc đối với sinh viên hệ chính quy 2018.


Thông báo về việc Mua Bảo Hiểm Y Tế Bắt Buộc đối với sinh viên hệ chính quy 2018.

Sinh viên xem rõ thông báo và thực hiện đúng thời hạn quy định .

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Từ khóa:

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Địa chỉ: CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Email:doanthanhnien@hcmuc.edu.vn

Website: http://doanthanhnien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://doanthanhnien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.